Allah'ın (CC) dostunun dostu Ebubekir es-Sıddık...

Aynı yolda yoldaş, aynı hâlde hâldaş idiler. Muhammedül Emin'e göklerden haberlerin gelmeye başladığı zamanlardı. Kimsenin ona inanmadığı Onun sadık bir dosta her şeyden çok ihtiyaç duyduğu zamanlardı. Hal böyleyken herkes onu yalanlarken biri ona tereddüt etmeden inandı, iman etti. O elçisinin Rabb'inden vahiy aldığına iman etmişti...

Asr-ı Saadet'ten Hatıralar
Allah'ın (CC) dostunun dostu Ebubekir es-Sıddık...

8dk 3sn

Müslüman oluşu fetih, hicreti zafer, yöneticiliği rahmet: Hz. Ömer

7dk 47sn

İki nur sahibi hayırlı eş, Hz. Osman (r.anh)...

6dk 43sn

Hane-i saadetin kahraman sakini: Hz. Ali (r.anh)

8dk 25sn

Hane-i saadetin unutulmaz hanımefendisi Hz. Hatice (r.anha)

13dk 56sn

Babasının annnesi Fatma bint Rasulullah (r.anha)

6dk 27sn

Resulullah'ın sevgilisi Aişe (r.anha)

8dk 3sn

İslam'a adanmış bir ömür: Ümmü Seleme

6dk 43sn

İyi ahlâk ve namusluluğu ile herkesçe bilinen Safiye bint Huyey

7dk 2sn

Rasulullah'a (sav) en çabuk kavuşan kıymetli validemiz: Zeynep bint Cahş (r.anha)

6dk 5sn

Peygamber Efendimiz'in amcasının oğlu Cafer B. Ebi Talib'in hayatı

6dk 34sn

Ensarın ilk öğretmeni Musab b. Umeyr (r.anh)

7dk 5sn

Allah Resulu'nün (SAV) manevi evladı Zeyd b. Hârise (r.anh)

6dk 23sn

İki kuşak sahibi Esma bint Ebubekir (r.anha)

6dk 5sn

Arayıştan arınışa Ebû Zer El Ğıfari (r.anh)

6dk 43sn

Varlık imtihanında faziletli bir yiğit Abdurrahman B. Avf (r.anh) ...

7dk 19sn

Geceyi secdesiyle aydınlatan sahabi, Abdullah b.Ömer (r.anh)

7dk 35sn

Resulullah'ın (sav) kıymetli dadısı Ümmü Eymen (r.anha)

6dk 5sn

İlim ve hikmet önderi, eşsiz sahabi Abdullah b. Me'sud (r.anh)

6dk 45sn

Peygamber'i (sav) en güzel anlatan kadın Ümmü M'abed (r.anha)

8dk 18sn

Karanlık dünyasını imanın nuruyla aydınlatan sahabi İbn Ümmü Mektûm (r.anh)

7dk 38sn

Ensar'ın seçkin hanımlarından Ümmü Süleym (r.anha)

6dk 23sn

Medineli fedakar Sahabî Ebû Talha (r.anh)

7dk 26sn

Resulullah'in (SAV) hizmetkarı Enes bin Malik (r.anh)...

6dk 27sn

Hayrın anahtarı, gönüller sultanı, yiğit sahabi Sa'd b. Muâz (r.anh)...

7dk 13sn

İki hicret sahibi: Esma bint Ümeys (r.anha)

7dk 19sn

Şikayetini Allah'a ulaştıran kadın sahabi: Havle bint Sale'be (r.anha)

6dk 52sn

Alimlerin öncüsü fakih sahabi Muâz bin Cebel (r.anh)

6dk 59sn

Yüreğinde güzel sözler biriktiren genç: Ebu Said el-Hudri (r.anh)

7dk 35sn

Rabbini tasdikiyle müjdelenen genç: Zeyd bin Erkam (r.anh)...

7dk 54sn

Sünnete hizmetin öncülerinden Ümmü Atıyye (r.anha)

6dk 5sn

Mücevherlere sahip bir fakir: Ebû Hureyre (r.anh)...

10dk 40sn

Doğruluğu ile kurtuluşa eren sahabi: Kâ'b bin Mâlik (r.anh)...

8dk 25sn

Hanımların hatibi: Esma bint Yezid (r.anha)

7dk 8sn

Kur'an'ın tercümanı ümmetin bilgesi Abdullah b. Abbas (r.anh)

7dk 13sn

Uhud'da cesur bir kadın: Ümmü Umâre (r.anha)

7dk 43sn

Bunları da Sevebilirsiniz