Arafat Duası

Paylaş
Paylaş
Kopyala

Arafat'da dua nasıl yapılır?

 

Bismillahirrahmanirrahim.

Allah büyüktür. Allah büyüktür. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Allah büyüktür. Hamd Allah'a mahsustur.

Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Allah, her türlü eksiklikten uzaktır. Hamd Allah'a mahsustur. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Allah büyüktür. Bütün güç ve kuvvet, şanı yüce olan Allah'a aittir.

Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O tektir, hiçbir ortağı yoktur. Mülk onundur. Hamd ona mahsustur. Hayat veren de, hayata son veren de O'dur. Hayır, ancak onun elindedir. O, her şeye gücü yetendir.

Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahman, Rahîm, hesap ve ceza (ahiret) gününün sâhibi Allah'a mahsustur.

(Allah'ım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet.

Gazaba uğrayanların ve sapıkların yoluna değil.

Rabbimiz, (bunu) bizden kabul eyle. Şüphesiz ki sen her şeyi işiten ve bilensin.

Rabbimiz! Bizi sana teslim olanlardan eyle. Neslimizden de sana teslim olmuş bir ümmet lütfeyle. Bize hacla ilgili vazifelerimizi göster, tövbelerimizi kabul et. Şüphesiz tövbeleri çok kabul eden ve çok merhametli olan ancak sensin.

Rabbimiz! Şüphesiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla ve bizi Cehennem ateşinden koru.

Rabbimiz! Senin indirdiğine iman ettik ve Hz. Peygamber'e uyduk. Artık bizi şahitlerle beraber yaz.

Rabbimiz! Şüphesiz biz, "Rabbinize inanın!" diye imana çağıran davetçiyi (Kur'an'ı) işittik ve iman ettik. Rabbimiz, bizim günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi ört, canımızı iyilerle beraber al. Rabbimiz! Peygamberlerine vadettiğin şeyleri bize de ihsan et ve kıyamet gününde bizi rezil etme; şüphesiz sen vadinden dönmezsin.

Ey Rabbimiz! Eğer unutur, ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma! Ey Rabbimiz! Bize, bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri de yükleme! Bizi affet, bizi bağışla, bize acı! Sen bizim Mevlâmızsın. İnkârcı topluma karşı bize yardım et.

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma, bize rahmetinden ver. Şüphesiz sen çok bağışlayansın.

Rabbimiz! Bizim günahlarımızı ve işimizdeki aşırılıklarımızı bağışla ve (yolunda) ayaklarımızı sağlamlaştır. İnkârcı topluma karşı bize yardım et.

Rabbimiz! Bizi inkârcıların elinde fitneye düşürme! Rabbimiz! Bizi bağışla. Şüphesiz sen güç ve hikmet sahibisin.

Ey Rabbimiz, bizi zalimler topluluğunun baskı ve şiddetine maruz bırakma! Bizi rahmetinle o kâfirler topluluğundan kurtar.

Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize merhamet etmezsen, mutlaka hüsrana uğrayacağız.

Rabbimiz! Biz iman ettik, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbimiz! Yalnızca sana tevekkül ettik, yalnızca sana yöneldik. Dönüş de ancak sanadır.

Rabbimiz! Nurumuzu tamamla. Bizi bağışla, şüphesiz senin her şeye gücün yeter.

Rabbim! Gönlüme genişlik ver ve işimi kolaylaştır.

Rabbim! Muhakkak ki ben kendime zulmettim, beni bağışla.

Senden başka hiçbir ilah yoktur. Sen her türlü noksandan uzaksın. Muhakkak ki ben zalimlerden oldum.

Rabbim! Bağışla, merhamet buyur. Sen en iyi merhamet edensin.

Rabbim! İlmimi artır ve beni salihlere erdir.

Rabbim! Bana, tertemiz bir nesil lütfet. Şüphesiz sen duaları işitensin.

Rabbim! Beni ve soyumdan gelecekleri, namaz kılanlardan eyle. Rabbimiz! Duamızı kabul eyle!

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve nesiller ver. Bizi takva sahiplerine önder kıl.

Rabbim! Bana hüküm ve hikmet ver ve beni salihlere erdir.

Rabbim! Beni bereketli bir konuma yerleştir. Sen konuk edenlerin en hayırlısısın.

Bana müslümanca ölmeyi nasip eyle ve beni salihler arasına dâhil eyle.

Ey Rabbimiz! Bize rahmetinden ver ve işimizde bize çıkış yolunu göster.

Bize bu dünyada da Ahirette de iyilik yaz. Biz gerçekten sana yöneldik.

Ey Rabbimiz! Bize bol sabır ver ve bizim canımızı müslüman olarak al.

Rabbimiz! Bize bol sabır ver. Yolunda ayaklarımızı sabit kıl ve inkârcı topluma karşı bize yardım et.

Rabbim! Şeytanların yönlendirmelerinden ve bana yaklaşmalarından sana sığınırım.

Rabbim! Bana lütfettiğin nimete karşılık olarak, asla mücrimlere arka çıkmayacağım.

Rabbim! Beni zalimler toplumuna dâhil etme.

Rabbim! Bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et.

Ey Rabbimiz! Senin rahmetin ve ilmin her şeyi kuşatır. Tövbe edenleri ve senin yoluna uyanları bağışla ve onları cehennem azâbından koru.

Ey Rabbimiz! Onları da, onların babalarından, eşlerinden ve soylarından iyi olanları da, vaad ettiğin Adn cennetlerine koy. Şüphesiz sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Onları kötülüklerden koru. Sen o gün kimi kötülüklerden korursan, ona rahmet etmiş olursun.

Ey Rabbim! Beni; bana ve ana-babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın iyi işler yapmaya yönelt ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat!

Rabbim! Annem babam, küçükken beni nasıl yetiştirmişlerse, şimdi sen de onlara acı.

Rabbimiz! Hesap gününde beni, anne-babamı ve bütün mü'minleri bağışla.

Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı süreklidir!

Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen en iyi bağışlayansın.

Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışla. Kalplerimizde, iman edenlere karşı hiçbir kin bırakma! Ey Rabbimiz! Şüphesiz sen çok esirgeyicisin, çok merhametlisin.

Ey Rabbimiz! Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım Kalbimi dininde sabit kıl.

Allah'ım Seni sevmeyi, seni sevenleri sevmeyi ve sana yakın kılacak her işi sevmeyi bana nasip etmeni niyaz ediyorum.

Allah'ım Bize imanı sevdir ve onu bize güzel göster. Küfürden, fasıklıktan ve isyandan nefret ettir. Bizi doğru yolda olanlardan eyle.

Allah'ım Sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni yaratan sensin, ben senin kulunum. Gücüm yettiğince sana verdiğim söz ve ahdime bağlı kalacağım. İşlediğim günahların şerrinden sana sığındım. İhsan ettiğin nimetleri ikrar ediyorum, günahlarımı da itiraf ediyorum. Beni affet; çünkü senden başka hiç kimse günahları affedemez.

Allah'ım Senden, bildiğim ve bilmediğim geçmiş ve gelecekteki tüm hayırları niyaz ediyorum. Bildiğim ve bilmediğim, geçmiş ve gelecekteki tüm şerlerden de sana sığınıyorum. Senden cenneti ve ona ulaştıracak her türlü söz, fiil ve ameli nasip etmeni diliyorum. Cehennemden ve ona götürecek her türlü söz, fiil ve amelden de sana sığınıyorum. Allah'ım Kulun ve elçin Hz. Muhammed'in senden istediği bütün hayırlardan ben de istiyorum. Kulun ve elçin Hz. Muhammed'in sana sığındığı bütün şerlerden ben de sana sığınıyorum.

Allah'ım Beni işlerin en güzeline ve ahlâkın en güzeline eriştir. Bunlara ancak sen eriştirirsin. Kötü işlerden ve kötü ahlâktan beni koru. Bunlardan da beni ancak sen korursun.

Allah'ım Bana helal ile yetinerek haramdan sakınmayı, sana itaatle yetinerek günahlardan uzak kalmayı nasip et ve lütfunla beni başkalarına muhtaç etme.

Allah'ım Beni öyle bir bağışla ki, iki cihanda da durumum düzelsin. Bana öyle bir rahmet et ki, iki cihanda da mutlu olayım. Öyle içten bir tövbe nasip et ki, onu bir daha ebediyen bozmayayım ve bana öyle bir istikamet ver ki ebediyen bu doğrultudan sapmayayım.

Allah'ım Senden faydalı ilim, bol rızık ve her derde deva niyaz ediyorum.

Allah'ım Dini-dünyevi hayatım ile ailem ve malım için Senden bereket ve sağlık niyaz ediyorum.

Allah'ım Senden hidayet, takva, iffet ve yeterlilik vermeni niyaz ediyorum.

Allah'ım Senden teslim olmuş bir kalp ve doğru bir lisan niyaz ediyorum.

Allah'ım Senden sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlâk ve takdire rıza vermeni niyaz ediyorum.

Allah'ım Senden hayırlar işlemeyi, kötülükleri terk etmeyi, yoksulları sevmeyi, beni bağışlamanı ve bana merhamet etmeni niyaz ediyorum.

Allah'ım Faydasız ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım.

Allah'ım Hıyanetten, küfürden, şirkten, İslâm'ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten, münafıklıktan, gösterişten, riyadan ve kötü ahlâktan sana sığınırım.

Allah'ım Sıkıntıdan, üzüntüden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, kalp katılığından, gafletten, zilletten, meskenetten sana sığınırım.

Allah'ım Zulmetmekten de, zulme uğramaktan da sana sığınırım.

Allah'ım Günahtan, Cehennem azabından, kabir azabından, zenginliğin fitnesinden, fakirliğin fitnesinden sana sığınırım.

Allah'ım Çekilmez belalardan, isyana düşmekten, görülmez kazadan ve düşmanları sevindirecek musibetlerden sana sığınırım.

Allah'ım Verdiğin nimetlerin son bulmasından, verdiğin sağlık ve afiyetin gitmesinden, azabının ansızın gelmesinden ve her türlü gazabından sana sığınırım.

Allah'ım Günahlardan ve masiyetlerden sana sığınırım.

Allah'ım Günün, gecenin ve her anın kötülüğünden, kötü arkadaştan, kötü komşudan sana sığınırım.

Ey göklerin ve yerin yaratıcısı, gizli ve açık her şeyi bilen, her şeyin Rabbi ve sahibi olan Allah'ım Senden başka hiçbir ilah olmadığına şehadet eder, nefsimin şerrinden, şeytanın ve tuzaklarının şerrinden sana sığınırım.

Allah'ım Sen 'Bana dua edin, duanıza karşılık vereyim' buyurdun. Sen asla vadinden dönmezsin. Beni İslam'a ilettiğin gibi, Müslüman kalmayı ve Müslüman olarak ölmeyi nasip eyle.

Allah'ım Bana sıhhat, iffet, emanet, güzel ahlâk ve takdire rıza vermeni istiyorum.

Allah'ım Kalbimi nifaktan, amelimi riyadan, dilimi yalandan, gözümü hıyanetten temizle. Çünkü sen gözlerin hain bakışlarını ve kalplerin sakladıklarını bilirsin.

Allah'ım Hayatta kaldığım sürece masiyetleri terk etmem konusunda bana acı! Gereksiz sıkıntılara düşmemem konusunda da bana acı! Bana, rızana ulaştıracak basiret ver.

Allah'ım Ayıplarımı ört, korktuklarımdan emin eyle. Beni önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden (gelebilecek her türlü tehlikeye karşı) muhafaza buyur.

Allah'ım Ansızın altımızdan gelecek bir tehlike ile helak olmaktan da sana sığınırım.

Allah'ım Beni, güzellikler işledikleri zaman sevinenlerden, kötülük işlediklerinde de bağışlanma dileyenlerden eyle!

Allah'ım Bedenime sağlık ve afiyet ver. Allah'ım Kulağıma sağlık ve afiyet ver, Allah'ım Gözüme sağlık ve afiyet ver. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allah'ım Geçmişte işlediğim tüm günahlarımı bağışla. Ömrümün geriye kalan kısmında da beni günah işlemekten muhafaza buyur. Bana razı olacağın tertemiz işler yapmayı nasip eyle.

Allah'ım Beni göz açıp kapayacak kadar bile olsa nefsime bırakma. Bana lütfettiğin güzellikleri benden çekip alma.

Allah'ım Gizli veya açık olarak geçmişte işlediğim ve gelecekte işleyebileceğim ve senin benden daha iyi bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Sen dilediğini öne alır, dilediğini geri bırakırsın. Senin her şeye gücün yeter. Senden başka hiçbir ilah yoktur.

Allah'ım Kalbimin frekanslarını zikrine aç. Sana ve Resulüne itaat etmeyi ve kitabınla amel etmeyi nasip eyle.

Allah'ım Bana öğrettiklerinden yararlanmamı nasip eyle, bana faydalı olacak şeyleri öğret ve yarar sağlayacak ilim lütfeyle.

Allah'ım İlmimi artır. Beni hidayete ulaştırdıktan sonra kalbimi eğriltme. Bana rahmetinden lütfet. Muhakkak ki sen çok lütufkârsın.

Allah'ım Bana lütfettiğin rızkı bereketli kıl ve beni kanaatkâr eyle. Elde edemediklerimin yerini hayırlı bir şekilde doldur.

Allah'ım Bana takva ver ve beni arındır. En iyi arındıran sensin. Sen benim yardımcım ve Mevlamsın.

Allah'ım Günahımı bağışla, rızkımı bollaştır ve verdiğin rızkı hakkımda bereketli kıl.

Allah'ım Bütün işlerimizin sonucunu güzel eyle. Bizi dünya perişanlığından ve Ahiret azabından koru.

Allah'ım Birbirimize karşı kalplerimizi ısındır ve aramızı düzelt. Bizi barış yollarına ilet. Karanlıklardan aydınlığa kavuştur. Bizi gizli ve açık bütün kötülüklerden koru.

Allah'ım Bize bol bereket, rahmet, iyilik ve rızık ver.

Allah'ım Bizi bağışla. Bize merhamet et ve tövbelerimizi kabul eyle. Şüphesiz sen tövbeleri çok kabul eden ve çok merhamet edensin.

Allah'ım İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de rahmet et. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi; Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mübarek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.

Allah'ım İbrahim ve ailesine rahmet ettiğin gibi, Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesine de rahmet et. İbrahim ve ailesini mübarek kıldığın gibi; Efendimiz Hz. Muhammed ve ailesini mübarek kıl. Sen övgüye layıksın, şanı yüce olansın.

Kaynak: Hac Umre Hizmetleri

Bunları da Sevebilirsiniz