Arafat'a Çıkarken Okunacak Dua

Paylaş
Paylaş
Kopyala

Allah'ım ümidim yalnızca sensin ve yalnızca sana dua ediyorum

 

Allah'ım Ümidim yalnızca sensin ve yalnızca sana dua ediyorum. Beni umduğum güzel şeylere ulaştır. Günahlarımı bağışla. Sana itaat edenlere lütfettiklerinden bana da ihsan eyle. Şüphesiz ki sen, her şeye gücü yetensin.

Allah büyüktür. Hamd sınırsız bir şekilde ona mahsustur. Sabah akşam, Allah her türlü noksandan uzaktır.

Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.

Mina'dan Arafat'a Hareket Edince

Allah'ım Yalnızca sana yöneldim ve yalnızca senin rızanı istiyorum. Günahlarımı bağışla. Haccımı kabul eyle. Bana merhamet et. Ümidimi boşa çıkarma. Şüphesiz sen, her şeye gücü yetensin.

Allah'ım Bize dünyada da iyilik ver, Ahirette de iyilik ver. Bizi cehennem azabından koru.

Buyur Allah'ım buyur! Emrindeyim buyur! Senin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd sana mahsustur. Nimet de senin, mülk de senindir. Senin hiçbir ortağın yoktur.