Hz. Muhammed (S.A.V.) ve ilk vahiy | Rahmet Elçisi

Paylaş
Paylaş
Kopyala

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle...

Rahmet Elçisi'nin yeni bölümünde Hz. Muhammed (S.A.V.) ve ilk vahiy konuşuldu.

00:00 Rahmet Elçisi
01:00 Hz. Muhammed (S.A.V.) ve ilk vahiy
05:30 Mekke toplumu bir peygamber bekliyor muydu?
07:30 Mekke müşriklerinin din algısında Kabe'nin önemi
09:15 Mekke müşrikleri tarafından Kabe'nin imar ve tamiri nasıl yapıldı?
11:00 Kabe'nin yeniden imarı ve Hz. Peygamber'in hakemliği
11:40 Kabe'nin yeniden imarında müşrikler neden korktu?
17:15 Kabe'nin tamirinde Hz. Peygamber'in hakemliği ve Hacer'ül Esved
18:50 Hacer'ül Esved Mekke toplumu için neden önemli?
20:00 Kabe'nin tamirinde Hz. Peygamber'in hakemliği ve Hacer'ül Esved
21:00 "Hacer'ül Esved" neyi temsil ediyor?
22:45 "Hacer'ül Esved" taşı Kabe'deki yerini nasıl aldı?
25:00 Hz. Peygamber'in risalet öncesi hayatı
27:00 Hz. Peygamber'in "İlk Vahiy" öncesi nasıl bir inancı vardı?
29:00 Hz. Muhammed'in Hira günleri ve ilk vahyin gelişi
32:00 Hz. Peygamber'e ilk vahyin gelmesi ve nübüvvetin başlaması
33:00 İslam'da nübüvvet ve vahiy
41:30 Kur'an-ı Kerim'in peygamberlik anlayışı
44:30 Kur'an'ın peygamber tasavvuru
46:30 Vahiy bağlamında Hz. Peygamber'in nübüvvet süreci
48:30 İlk gelen Hz. Peygamber üzerinde nasıl bir etki yaptı?
49:45 Hz. Peygamber'in Cebrail ile ilk karşılaşmasında neler hissetti?

Rahmet Elçisi
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi

52dk 30sn

Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi

52dk 33sn

Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi

54dk 22sn

İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi

53dk 2sn

İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi

50dk 21sn

İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi

52dk 44sn

İslam Öncesi Mekke'de Siyasi Otorite ve Kabile Bağları | Rahmet Elçisi

52dk 38sn

İslam Öncesi Arap Toplumunun Sosyo-Kültürel Özellikleri | Rahmet Elçisi

52dk 9sn

İslam Öncesi Hicaz Toplumunda İnanç Sistemi | Rahmet Elçisi

52dk 26sn

Hz. Peygamber'in Ebeveyni, Doğumu ve Çocukluğu | Rahmet Elçisi

50dk 38sn

Hz. Peygamber'in Soy Ağacı | Rahmet Elçisi

45dk 15sn

Hz. Peygamberin (SAV) Katıldığı Ticari Seferler | Rahmet Elçisi

49dk 59sn

Hz. Muhammed (S.A.V.) ve ilk vahiy | Rahmet Elçisi

51dk 54sn

İlk vahiy ve Mekke toplumuna yansımaları | Rahmet Elçisi

50dk 55sn

İlk vahiy ve müşriklerin tepkileri | Rahmet Elçisi

50dk 58sn

İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlar | Rahmet Elçisi

52dk 14sn

Hz. Ebu Bekir Vesilesi İle Müslüman Olan Sahabiler | Rahmet Elçisi

49dk 19sn

İslam'a İlk Davet Edilen Müslümanlar | Rahmet Elçisi

50dk 40sn

Müşriklerin İslam tebliğine karşı tepkileri | Rahmet Elçisi

50dk 17sn

İslam Davetinin Muhalifleri ve Muhatapları | Rahmet Elçisi

54dk 58sn

Habeşistan'a ilk Hicret edenler kimlerdir? | Rahmet Elçisi

40dk 51sn

Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu | Rahmet Elçisi

42dk 55sn

Müslümanlara Uygulanan Ambargo Esnasında Hz. Peygamber Tebliğe Nasıl Devam Etti? | Rahmet Elçisi

45dk 36sn

Hüzün Yılı ve Taife Yolculuk | Rahmet Elçisi

51dk 43sn

Medine'ye Açılan Kapı: Akabe Biatları | Rahmet Elçisi

50dk 46sn

Bunları da Sevebilirsiniz