İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlar | Rahmet Elçisi

Paylaş
Paylaş
Kopyala

Vahyin ilk yıllarında cinsiyetlerine göre Müslümanların dağılımı...

 

Prof. Dr. Adnan Demircan'ın sunumu, Doç. Dr. Mahmut Kelpetin'in katkılarıyla Rahmet Elçisi sizlerle... Rahmet Elçisi'nin yeni bölümünde "İlk vahiy ve ilk Müslümanlar" konuşuldu.

02:00 İlk vahiy ve ilk Müslümanlar
04:00 İlk Müslümanlar ve Özellikleri
06:00 Kureyş boylarından Müslümanların dağılımı
11:15 Mekke kabile yapısı İslam'a daveti nasıl etkiledi?
13:00 Vahyin ilk yıllarında cinsiyetlerine göre Müslümanların dağılımı
19:30 İlk vahiy sonrası 13 yılda Müslüman olanların sayısı
21:25 Sosyal statülerine göre ilk Müslümanlar
26:00 Mekke kabile yapısı İslam'a daveti nasıl etkiledi?
29:30 İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlar
31:50 Yeryüzünde İslam'a inanan ilk insan: Hz. Hatice
37:30 İlk Müslümanlardan Hz. Ali ve İslam'a hizmetleri
38:30 İlk Müslüman çocuk Hz. Ali
39:00 Hz. Ali nasıl Müslüman oldu?
40:30 Hz. Ali Müslüman olduktan sonra neler yaşadı?
43:00 Zeyd Bin Harise nasıl Müslüman oldu?
45:30 Hz. Ebubekir nasıl Müslüman oldu?
48:00 Hz. Ebubekir Müslüman olduktan sonra neler yaşandı?
50:00 Hz. Ebubekir'in Müslüman olması ve İslam'a hizmeti

Rahmet Elçisi
Hz. Peygamber'in Hayatını Öğrenmenin Önemi | Rahmet Elçisi

52dk 30sn

Rahmet Elçisi'nin Yaşadığı Coğrafya I Rahmet Elçisi

52dk 33sn

Resulullah'ın (sav) Yaşadığı Coğrafyada Siyaset | Rahmet Elçisi

54dk 22sn

İslam'dan Önce Kurulan Arap Devletleri | Rahmet Elçisi

53dk 2sn

İslamiyet Öncesi Kuzeyde Kurulan Arap Devletleri I Rahmet Elçisi

50dk 21sn

İslam Öncesi Dönemde Hicaz Bölgesi ve Mekke | Rahmet Elçisi

52dk 44sn

İslam Öncesi Mekke'de Siyasi Otorite ve Kabile Bağları | Rahmet Elçisi

52dk 38sn

İslam Öncesi Arap Toplumunun Sosyo-Kültürel Özellikleri | Rahmet Elçisi

52dk 9sn

İslam Öncesi Hicaz Toplumunda İnanç Sistemi | Rahmet Elçisi

52dk 26sn

Hz. Peygamber'in Ebeveyni, Doğumu ve Çocukluğu | Rahmet Elçisi

50dk 38sn

Hz. Peygamber'in Soy Ağacı | Rahmet Elçisi

45dk 15sn

Hz. Peygamberin (SAV) Katıldığı Ticari Seferler | Rahmet Elçisi

49dk 59sn

Hz. Muhammed (S.A.V.) ve ilk vahiy | Rahmet Elçisi

51dk 54sn

İlk vahiy ve Mekke toplumuna yansımaları | Rahmet Elçisi

50dk 55sn

İlk vahiy ve müşriklerin tepkileri | Rahmet Elçisi

50dk 58sn

İslam'a ilk davet ve ilk Müslümanlar | Rahmet Elçisi

52dk 14sn

Hz. Ebu Bekir Vesilesi İle Müslüman Olan Sahabiler | Rahmet Elçisi

49dk 19sn

İslam'a İlk Davet Edilen Müslümanlar | Rahmet Elçisi

50dk 40sn

Müşriklerin İslam tebliğine karşı tepkileri | Rahmet Elçisi

50dk 17sn

İslam Davetinin Muhalifleri ve Muhatapları | Rahmet Elçisi

54dk 58sn

Habeşistan'a ilk Hicret edenler kimlerdir? | Rahmet Elçisi

40dk 51sn

Hz. Hamza'nın ve Hz. Ömer'in Müslüman Oluşu | Rahmet Elçisi

42dk 55sn

Müslümanlara Uygulanan Ambargo Esnasında Hz. Peygamber Tebliğe Nasıl Devam Etti? | Rahmet Elçisi

45dk 36sn

Hüzün Yılı ve Taife Yolculuk | Rahmet Elçisi

51dk 43sn

Medine'ye Açılan Kapı: Akabe Biatları | Rahmet Elçisi

50dk 46sn