Hz. Abdullah bin Abbas

Hz. Peygamber'in amcasının oğlu ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.

Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve çok hadis rivayet edenler arasında yer alan sahâbî.