Hz. Ammar bin Yasir

İlk müslümanlardan, anne ve babası ilk İslâm şehidleri olan meşhur sahâbî.

 

Ebü'l-Yakzân Ammâr b. Yâsir b. Âmir el-Ansî (ö. 37/657)

İlk müslümanlardan, anne ve babası ilk İslâm şehidleri olan meşhur sahâbî.