Hz. Abdurrahman bin Avf

Hz. Peygamber'e ilk iman eden ve cennetle müjdelenen on sahâbîden biri.

 

Ebû Muhammed Abdurrahmân b. Avf b. Abdiavf el-Kureşî ez-Zührî (ö. 32/652)

Hz. Peygamber'e ilk iman eden ve cennetle müjdelenen on sahâbîden biri.

Bunları da Sevebilirsiniz