Hz. Cafer bin Ebu Talip

Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, Mûte Savaşı kumandanlarından, sahâbî.

 

Ebû Abdillâh Ca'fer b. Ebî Tâlib b. Abdilmuttalib el-Hâşimî (ö. 8/629)

Hz. Peygamber'in amcasının oğlu, Mûte Savaşı kumandanlarından, sahâbî.